Cứu dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 28/10/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho anh Thịnh_0906570808. Ổ cứng Model: WD3200AAJS. Ổ cứng Western 320Gb lỗi một đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *