Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Linh – 0963450569 mang ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT) yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop. Qua kiểm tra nguyên nhân mất dữ liệu là do cài windows. Ngày 06/07/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *