Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bị bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bị bad nặng
Bình chọn

Anh Hậu – 0975032238 mang ổ cứng Western laptop 500Gb (Model: WD5000BEVT) yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bị bad nặng. Ngày 21/07/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *