Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bad sector

Cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bad sector
Bình chọn

Anh Thục – 0903481516 mang ổ cứng laptop 500Gb (Model: WD5000BPKT) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western laptop bị bad sector. Ngày 10/10/2015 dữ liệu bàn giao toàn bộ cho Anh Thục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *