Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 18/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ cho Chị Oanh_0919070811. Ổ cứng Model: WD2500. Ổ cứng Western 250G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *