Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop kêu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop kêu
Bình chọn

Anh Sơn – 0983041100 mang ổ cứng dung lượng 320Gb Model: WD3200AAJS tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western desktop, ổ cứng mang tới trong tình trạng chết cơ kêu lạch cạch. Ngày 16/11/2015 dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho kahchs hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *