Cứu dữ liệu ổ cứng Western đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Western đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 15/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Trung_0912554662. Ổ cứng Model: WD3200BEKT. Ổ cứng Western 320G đầu từ hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *