Cứu dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi chết cơ
Bình chọn

Anh Ngọc – 0912482390 mang ổ cứng 1.5Tb (Model: WD15EADS) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western do đánh rơi chết cơ. Ngày 07/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *