Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop chết cơ
Bình chọn

Anh Hưng – 0985812766 mang ổ cứng laptop 160Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Seagate laptop chết cơ, đã tháo cơ can thiệp nơi khác nhưng không thành công. Ngày 23/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *