Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 30/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho Chị Tuyết_0983138116. Ổ cứng Seagate hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *