Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 10/03/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate hỏng đầu đọc cho Anh Long_0968627189. Ổ cứng Seagate 500G bị hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *