Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cháy cụm đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cháy cụm đầu từ
Bình chọn

Ngày 25/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Thắng_0902289899. Ổ cứng Seagate 160G cháy cụm đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *