Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn hỏng không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn hỏng không nhận
Bình chọn

Anh An – 0988916914 mang ổ cứng Model: HD161GJ dung lượng 160Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn tình trạng hỏng không nhận. Ngày 12/08/2015 bàn giao đầy đủ dữ liệu cho Anh An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *