Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 01/10/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn cho anh Bách_0934611252. Ổ cứng Modle: HD250HJ. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng đầu từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *