Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn đầu từ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 03/06/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung máy bàn cho Anh Bách_0946674673. Ổ cứng Model: HD154UI. Ổ cứng Samsung 160G đầu từ hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *