Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Bình – 0986287555 mang tới ổ cứng dung lượng 80Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm nhưng không thành công. Ngày 26/09/2015 dữ liệu được trả cho Anh Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *