Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 22/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bền Hạ Long_0975401258. Ổ cứng Model     HD082GJ. Ổ cứng Samsung 80G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *