Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 28/10/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Thường_0904891109. Ổ cứng Model: HD253GJ. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *