Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung format nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung format nhầm
Bình chọn

Ngày 19/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bách_0946674673. Ổ cứng Model: HM161HI. Ổ cứng Samsung 160G format nhầm ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *