Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung của laptop hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung của laptop hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 09/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung của laptop cho Anh Tân_0934522286. Ổ cứng Model: HM321HI. Ở Samsung 320G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *