Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cháy đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cháy đầu từ
Bình chọn

Ngày 22/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Minh_0904032839. Ổ cứng Model: HD1600JJ. Ổ cứng Samsung 160G cháy đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *