Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị format

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị format
Bình chọn

Ngày 13/09/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Thắng_0988757989. Ổ cứng Samsung 1TB bị Format, đã chạy phần mềm khôi phục nhưng không thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *