Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng
Bình chọn

Ngày 21/03/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung bị bad nặng chi Chị Linh_0949230507. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G bị bad nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *