Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng PC Western chết cơ
Bình chọn

Anh Tuấn Anh – 0902250052 mang ổ cứng 320Gb (Model: WD3200AAKX) tới công ty với mong muốn kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng PC Western bị chết cơ. Ngày 18/11/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *