Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop recovery

Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop recovery
Bình chọn

Anh Nhân – 0904135964 mang ổ cứng máy laptop sony vaio tới công ty yêu cầu ứu dữ liệu ổ cứng máy laptop chạy recovery mất dữ liệu. Ngày 29/10/2015 côn ty sau khi khôi phục đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *