Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer ghost lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer ghost lỗi
Bình chọn

Anh Phú – 0977173747 mang ổ cứng máy laptop tới công ty êu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop do khách hàng ghost lỗi mất dữ liệu. Ngày 10/11/2015 toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *