Cứu dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung cơ không quay

Cứu dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung cơ không quay
Bình chọn

Ngày 09/01/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy cây Samsung cho Anh Đỉnh_0919792555. Ổ cứng Samsung 250G. Model: HD253GJ. Do không nhận ổ, cơ không quay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *