Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ
Bình chọn

Ngày 10/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Western cho Anh Phương_0983240191. Ổ cứng Model: WD5000BEVT. Ổ Western 500G chết cơ kiến chui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *