Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Hitachi hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Hitachi hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 13/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Hitachi cho Anh Thanh_0977791207. Ổ cứng model: HTS543_320. Ổ Hitachi 320G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *