Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Ghos nhầm ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn Ghos nhầm ổ
Bình chọn

Ngày 21/01/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn thành công cho Anh Hưng_0948829500. Ổ cứng Model: WD2500BEVT  Ghos nhầm ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *