Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi đầu đọc
Bình chọn

Ngày 21/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu cho Chị My_0947876966. Ổ cứng Model: Furitsu 200 lỗi đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *