Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western bị hỏng cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western bị hỏng cơ
Bình chọn

Anh Công – 0988698775 mang tới ổ cứng 640Gb (Model: WD6400BPVT) yêu cầu chúng tôi cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western bị hỏng cơ. Ngày 05/09/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *