Cứu dữ liệu ổ cứng laptop WD do hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop WD do hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Trung – 0936796606 mang ổ cứng 320GB (Model: WD3200BEVT) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop WD. Tình trạng ổ cứng mang tới đã không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 09/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *