Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate hỏng đầu đọc
Bình chọn

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate Dòng 5400.4 tình trạng do bị hỏng đầu đọc. Ngày 13/12/2013  dữ liệu được trả lại cho anh Trung_01666118383. Ổ cứng laptop seagate 250Gb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *