Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bad nặng
Bình chọn

Anh Đức – 0963711581 mang ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị bad nặng. Ngày 29/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *