Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bad nặng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bad nặng
Bình chọn

Chị Tuyết – 0985028863 mang ổ cứng laptop 320Gb (Model:ST9320423AS) với mong muốn công ty giúp đỡ cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị bad nặng. Ngày 01/10/2015 công ty đã trả dữ liệu lại cho Chị Tuyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *