Cứu dữ liệu ổ cứng laptop lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Cường – 0904060486 mang ổ cứng laptop Seagate 500Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate bị lỗi đầu từ. Ngày 25/08/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ lại cho Anh Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *