Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Ghost nhầm
Bình chọn

Chị Thúy – 01674548842 mang ổ cứng máy laptop 320Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Asus ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu ổ D. Ngày 17/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Chị Thúy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *