Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng không nhận
Bình chọn

Ngày 11/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Trung_01659269472. Ổ cứng Model: HD161H. Ổ Samsung 160G hỏng không nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *