Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Bình chọn

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu do sử dụng lệnh cut cho anh Hiếu_0946645668. Ổ cứng Hitachi 160Gb. Đã bàn giao dữ liệu vào ngày 12/12/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *