Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Bình chọn

Ông Jeau Mi – 0903248289 mang ổ cứng 500Gb tới mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi, ổ cứng chạy trên máy MAC bị chết cơ. Ngày 02/11/2015 công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *