Cứu dữ liệu ổ cứng ghost nhầm ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng ghost nhầm ổ
Bình chọn

Ngày 20/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho Chị Vân_0934235889. Ổ cứng Model: WD1600AAJS. Ổ cứng Western 160G Ghost nhầm ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *