Cứu dữ liệu ổ cứng format nhầm ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng format nhầm ổ
Bình chọn

Ngày 06/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho Anh Tuấn_0974346969. Ổ cứng Model: WD5000AAKS. Ổ Western 500G format nhầm ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *