Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western
Bình chọn

Anh Quý – 0986200587 mang ổ cứng 1Tb (Model: WD10JMVW) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Western đầu từ lỗi. Ngày 27/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi công ty đã bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *