Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Hải – 0904369990 mang ổ cứng Western 1Tb tới mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng di động Western cắm vào máy MAC mất dữ liệu. Ngày 23/10/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ lại cho Anh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *