Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western hỏng
Bình chọn

Anh Đông – 0983060992 mang ổ cứng di động 1Tb (Model: WD10JMVW) với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng di động Western hỏng không nhận. Ngày 24/09/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *