Cứu dữ liệu ổ cứng di động hỏng không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng di động hỏng không nhận
Bình chọn

Anh Linh – 0902181396 mang ổ cứng samsung 320Gb (Model: HM321HX) tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng di động Samsung hỏng không nhận. Ngày 28/09/2015 công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *