Cứu dữ liệu ổ cứng đầu camera bị lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng đầu camera bị lỗi đầu từ
Bình chọn

Ngày 05/01/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng đầu camera samsung bị lỗi đầu từ cho Anh Nghĩa_0989198069, ổ cứng Model: HDS7216_80G, bị lỗi đầu từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *