Cứu dữ liệu ổ cứng đánh rơi hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng đánh rơi hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 27/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Kiên_0974132936. Ổ cứng Model: MP0804. Ổ Samsung 80G đánh rơi hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *