Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ
Bình chọn

Ngày 08/05/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Hóa_01698351369. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320G chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *